• Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został wprowadzony ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego. Ilość podmiotów zobowiązanych do dokonania odpowiedniego zgłoszenia do rejestru CRBR jest obszerna, w jej skład wchodzą m.in. takie podmioty jak: spółki jawne, komandytowe, z o.o., fundacje, spółdzielnie…

  Continue Reading

 • Zmiana adresu Spółki z o.o. informacje praktyczne

  Stan prawny na : październik 2023 r. Zdarza się, że w trakcie prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będziemy dokonywać zmiany jej adresu w ramach tej samej siedziby. Wyjaśnijmy: siedziba to dana miejscowość, a adres, to konkretne dane adresowe pod którymi prowadzona jest działalność spółki. Wyjątek stanowi sytuacja, w której jako siedzibę w…

  Continue Reading

 • Składanie sprawozdań finansowych – informacje praktyczne

  Stan prawny październik 2023 Roczne sprawozdanie finansowe, co do zasady, mają obowiązek składać przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym. W praktyce sprawozdanie finansowe sporządza biuro księgowe/główna księgowa. Jeżeli nasz rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to na sporządzenie sprawozdania finansowego mamy czas do 31 marca każdego roku. Zasadą jest 3-miesięczny termin na jego sporządzenie…

  Continue Reading