Moja kancelaria adwokacka Magdalena Majerska obsługuje osoby prywatne oraz firmy i spółki. Jedną z dziedzin, którym się zajmuję, jest prawo cywilne. Jako adwokat z Krakowa przejmuję na siebie odpowiedzialność za prowadzenie rozmaitych spraw z tego zakresu. W ramach moich usług mieści się przede wszystkim udzielanie zainteresowanym porad prawnych, a także opracowywanie umów i pism procesowych. Reprezentuję interesy klientów nie tylko w trakcie toczących się posiedzeń sądowych, ale także podczas postępowań mediacyjnych, arbitrażowych i egzekucyjnych. Przyjmuję sprawy cywilne znajdujące się na różnych etapach rozstrzygania.

Prawo cywilne – zakres usług

Lista procesów, w których mogę występować w roli pełnomocnika danej osoby lub firmy, jest długa. Widnieją na niej m.in. postępowania o:

  • eksmisję,
  • ochronę dóbr osobistych,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym wypadki drogowe,
  • zapłatę należności przewidzianych w umowach,
  • zasiedzenie, rozdzielenie oraz ustalenie stanu prawnego nieruchomości,
  • zniesienie współwłasności.

Do moich kompetencji zalicza się także udział w posiedzeniach dotyczących ustanowienia lub zmiany treści służebności (np. przesyłu lub drogi służebnej).
Prawo cywilne – najważniejsze cechy

W mojej kancelarii adwokackiej od 2019 roku zajmuję się prawem cywilnym. Prowadzone przeze mnie w jego ramach sprawy mogą dotyczyć tak stosunków o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Bardzo ważną cechą wspomnianych postępowań jest też autonomiczność podmiotów prawnych będących stronami.