Prawo i postępowanie karne i karne skarbowe
Prawo cywilne
Opiniowanie i sporządzanie umów
Prawo gospodarcze