Nazywam się Magdalena Majerska i z wykształcenia jestem prawnikiem. W 2019 roku założyłam kancelarię adwokacką, której oferta skierowana jest nie tylko do prywatnych klientów, ale też przedsiębiorców. W zakresie moich kompetencji jako adwokata mieści się obsługa prawna firm z Krakowa. Biorąc pod uwagę wskazane przez prawo gospodarcze wytyczne, zajmuję się udzielaniem zainteresowanym osobom porad prawniczych. Reprezentuję także ich interesy podczas postępowań sądowych. Obsługuję zarówno osoby fizyczne prowadzące własny biznes, jak i rozmaite fundacje, stowarzyszenia i spółki działające na zasadach przewidzianych w Kodeksie handlowym.

Prawo gospodarcze – zakres usług

Obowiązujące w Polsce prawo gospodarcze nakłada na mnie szereg zobowiązań. Realizując zadania związane z obsługą prawną firm, zajmuję się m.in.:

  • przygotowywaniem i opiniowaniem umów handlowych,
  • załatwianiem formalności związanych z zakładaniem przedsiębiorstwa oraz jego przekształceniem bądź likwidacją,
  • rejestrowaniem nowo powstałych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • opracowywaniem treści wezwań do zapłaty należności i wysyłaniem tego typu dokumentów do dłużników.

Na życzenie właścicieli firm i przedsiębiorstw mogę podjąć się bieżącej obsługi prawnej tych podmiotów.

Usługi prawnicze, które świadczę zgodnie z przepisami prawa gospodarczego, w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem mogą mieć charakter stały lub doraźny. Zalety i wady obu wspomnianych rozwiązań przedstawiam stronom podczas wstępnych spotkań i konsultacji.