Magdalena Majerska adwokat

Nazywam się Magdalena Majerska. Moja kancelaria adwokacka z Krakowa, w której pracuję jako adwokat, działa od 2019 roku. Swoją ofertę pomocy prawnej kieruję zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy jako prawnik najpierw zapoznaję się ze wszystkimi jej szczegółami. To pozwala mi na udzielanie pytającym różnych porad oraz proponowanie im rozmaitych możliwych rozwiązań określonego problemu.

Na życzenie zleceniodawców przygotowuję pisma procesowe oraz pozaprocesowe. W mojej kancelarii adwokackiej zajmuję się także wprowadzaniem korekt w istniejących już dokumentach. Do realizowanych przeze mnie obowiązków adwokata i prawnika należy także reprezentowanie interesów obsługiwanych osób w postępowaniach toczących się przed sądem lub organami administracyjnymi.
Prawnik w Krakowie – zakres usług

W zakresie moich kompetencji mieści się występowanie w roli pełnomocnika klienta w różnych sprawach. Najczęściej dotyczą one prawa:

Prowadzona przeze mnie w stolicy województwa małopolskiego kancelaria adwokacka, w której pracuję jako prawnik i adwokat, czynna jest w dni robocze w godzinach porannych i popołudniowych. W razie potrzeby można się ze mną skontaktować również pod podanym na stronie internetowej numerem telefonu.

4+

YEARS
EXPERIENCE
WORKING

Zakres naszych usług


Zapraszam do bezpośredniego kontaktu w celu udzielenia wsparcia w Państwa sprawach.

Jesteśmy dla ciebie

Chcesz z nami porozmawiać?

Skontaktuj się z nami

Ostatnie posty


 • Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został wprowadzony ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego. Ilość podmiotów zobowiązanych do dokonania odpowiedniego zgłoszenia do rejestru CRBR jest obszerna, w jej skład wchodzą m.in. takie podmioty jak: spółki jawne, komandytowe, z o.o., fundacje, spółdzielnie…

  Czytaj więcej

 • Zmiana adresu Spółki z o.o. informacje praktyczne

  Stan prawny na : październik 2023 r. Zdarza się, że w trakcie prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będziemy dokonywać zmiany jej adresu w ramach tej samej siedziby. Wyjaśnijmy: siedziba to dana miejscowość, a adres, to konkretne dane adresowe pod którymi prowadzona jest działalność spółki. Wyjątek stanowi sytuacja, w której jako siedzibę w…

  Czytaj więcej

 • Składanie sprawozdań finansowych – informacje praktyczne

  Stan prawny październik 2023 Roczne sprawozdanie finansowe, co do zasady, mają obowiązek składać przedsiębiorcy zarejestrowani w Krajowym Rejestrze Sądowym. W praktyce sprawozdanie finansowe sporządza biuro księgowe/główna księgowa. Jeżeli nasz rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to na sporządzenie sprawozdania finansowego mamy czas do 31 marca każdego roku. Zasadą jest 3-miesięczny termin na jego sporządzenie…

  Czytaj więcej