Magdalena Majerska adwokat

Nazywam się Magdalena Majerska. Moja kancelaria adwokacka z Krakowa, w której pracuję jako adwokat, działa od 2019 roku. Swoją ofertę pomocy prawnej kieruję zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy jako prawnik najpierw zapoznaję się ze wszystkimi jej szczegółami. To pozwala mi na udzielanie pytającym różnych porad oraz proponowanie im rozmaitych możliwych rozwiązań określonego problemu.

Na życzenie zleceniodawców przygotowuję pisma procesowe oraz pozaprocesowe. W mojej kancelarii adwokackiej zajmuję się także wprowadzaniem korekt w istniejących już dokumentach. Do realizowanych przeze mnie obowiązków adwokata i prawnika należy także reprezentowanie interesów obsługiwanych osób w postępowaniach toczących się przed sądem lub organami administracyjnymi.
Prawnik w Krakowie – zakres usług

W zakresie moich kompetencji mieści się występowanie w roli pełnomocnika klienta w różnych sprawach. Najczęściej dotyczą one prawa:

Prowadzona przeze mnie w stolicy województwa małopolskiego kancelaria adwokacka, w której pracuję jako prawnik i adwokat, czynna jest w dni robocze w godzinach porannych i popołudniowych. W razie potrzeby można się ze mną skontaktować również pod podanym na stronie internetowej numerem telefonu.

4+

YEARS
EXPERIENCE
WORKING

Zakres naszych usług


Zapraszam do bezpośredniego kontaktu w celu udzielenia wsparcia w Państwa sprawach.

Jesteśmy dla ciebie

Chcesz z nami porozmawiać?

Skontaktuj się z nami

Ostatnie posty


 • Wspólnota Mieszkaniowa przegląd instalacji gazowej

  Corocznie wiele Wspólnot Mieszkaniowych, zmaga się z problem, przeprowadzenia przeglądów stanu instalacji gazowej. Problem, we Wspólnocie może być tym większy im więcej posiada wyodrębnionych lokali. Mianowicie, chodzi o dostęp do każdego z mieszkań. Niejednokrotnie to sami właściciele lokalu nie chcą wpuścić osób przeprowadzających kontrole. Zdarza się też i tak, że lokal jest pustostanem, chociaż, powodów…

  Czytaj więcej

 • Wspólnota Mieszkaniowa – zarząd a zarządca

  Prawna definicja wspólnoty mieszkaniowej brzmi: „Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.” Zatem naturalną koleją rzeczy jest to, że wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele lokali. Jeżeli liczba tych lokali wynosi nie więcej niż trzy to to zarząd nieruchomością wspólną…

  Czytaj więcej

 • Wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został wprowadzony ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego. Ilość podmiotów zobowiązanych do dokonania odpowiedniego zgłoszenia do rejestru CRBR jest obszerna, w jej skład wchodzą m.in. takie podmioty jak: spółki jawne, komandytowe, z o.o., fundacje, spółdzielnie…

  Czytaj więcej