Kancelaria adwokacka Magdaleny Majerskiej, specjalizująca się w prawie karnym, świadczy usługi prawne, mające na celu wsparcie i obronę Klientów na każdym etapie postępowania karnego. Dzięki doświadczeniu i wiedzy jestem w stanie zapewnić pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom.

Czym jest prawo karne?

Prawo karne to dział prawa publicznego, który określa, jakie zachowania są uznawane za przestępstwa, jakie kary mogą być nałożone na osoby, które popełniły przestępstwo, oraz jakie procedury są stosowane w procesie ścigania, oskarżania i sądzenia podejrzanych.

Prawo karne dzieli się na dwie główne kategorie: prawo karne materialne, które definiuje przestępstwa i kary oraz prawo karne procesowe, które reguluje zasady i procedury postępowania karnego. Prawo karne materialne określa, co stanowi przestępstwo, jakie są skutki prawne przestępstw i jakie kary mogą być nałożone. Wyróżniamy w tym miejscu między innymi karę pozbawienia wolności, grzywnę czy środki zabezpieczające.

Prawo karne procesowe z kolei obejmuje zasady i procedury dotyczące ścigania przestępstw, gromadzenia dowodów, przesłuchiwania świadków, praw oskarżonych oraz przebiegu procesu sądowego. Są to ramy, w których organy ścigania działają, aby sprawiedliwie i skutecznie stosować prawo karne materialne.

W ramach prowadzonych działań zajmuję się sprawami, takimi jak na przykład:

  • Obrona w postępowaniu przygotowawczym – kancelaria reprezentuje Klientów już od momentu wszczęcia postępowania przygotowawczego. Obejmuje to działania, takie jak reprezentowanie Klienta podczas przesłuchań, składanie wniosków dowodowych, a także udział w czynnościach procesowych. Naszym celem jest minimalizacja negatywnych skutków postępowania dla Klienta.
  • Reprezentacja przed sądami wszystkich instancji – adwokaci z naszej kancelarii posiadają uprawnienia do reprezentowania Klientów przed sądami wszystkich instancji, włączając w to sądy rejonowe, okręgowe oraz Sąd Najwyższy. Dzięki temu możemy świadczyć wsparcie na każdym etapie procesu karnego, od postępowania w pierwszej instancji, przez apelacje, aż do postępowania kasacyjnego.
  • Wsparcie w sprawach o wykroczenia – zajmujemy się również reprezentowaniem Klientów w postępowaniach dotyczących wykroczeń. Pomagamy w przygotowaniu obrony, reprezentujemy przed sądem i doradzamy w kwestiach możliwych do zastosowania środków odwoławczych.
  • Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcję – specjalizujemy się w obronie osób oskarżonych o przestępstwa w sferze gospodarczej, w tym oszustwa, malwersacje czy korupcję. Oferujemy kompleksową analizę sprawy, przygotowanie strategii obrony oraz reprezentację w postępowaniach sądowych.
  • Pomoc prawna dla ofiar przestępstw – nie tylko reprezentujemy osoby oskarżone, ale również świadczymy pomoc prawną dla ofiar przestępstw. Obejmuje to reprezentowanie w procesie karnym jako oskarżyciel posiłkowy, przygotowywanie wniosków o odszkodowanie oraz reprezentowanie interesów ofiar w kontakcie z organami ścigania.
  • Porady prawne i konsultacje – nasza kancelaria oferuje również szeroki zakres porad prawnych, które mogą być nieocenione na każdym etapie postępowania karnego. Pomagamy w interpretacji przepisów prawnych, doradzamy w zakresie możliwych scenariuszy postępowania oraz wspieramy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów prawnych.
  • Mediacje i negocjacje – w odpowiednich przypadkach oferujemy wsparcie w zakresie mediacji i negocjacji, które mogą przyczynić się do rozwiązania konfliktu bez konieczności długotrwałego procesu sądowego. Nasze doświadczenie w negocjacjach może pomóc w osiągnięciu korzystnego rozwiązania dla wszystkich stron.
  • Pomoc prawna w postępowaniach egzekucyjnych i wykonalności wyroków – świadczymy pomoc prawną również po zakończeniu procesu karnego, wspierając Klientów w zakresie egzekwowania orzeczeń sądowych oraz w postępowaniach związanych z wykonalnością wyroków.

Zapewniamy, że każdy Klient jest traktowany z indywidualnym podejściem, a jego sprawa jest analizowana z najwyższą starannością. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług prawnych, które będą wspierać naszych Klientów na każdym etapie ich zaangażowania w sprawy karne. Dzięki połączeniu wiedzy oraz zaangażowania, nasza kancelaria adwokacka jest w stanie chronić prawa i interesy swoich Klientów.